פיאות בהדבקה
סגירה
מידות במלאי
מידת בסיס בסמ
סוג בסיס - Base
סוג תוספת
סוג השיער - Type Of hair
צפיפות - Density
אורך השיער באינץ ( 2.5 סמ) - Hair length
תלתול - Perm in cm
צבעים